1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Καλωσήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.georgiatheodosiou.gr στο οποίο διατίθενται προς
  πώληση όλα τα προϊόντα της επιχείρησης με την επωνυμία ΜΙΝΑ ΔΑΛΑΤΣΗ και τους διακριτικούς
  τίτλους «MINA DALATSI” και :”GEORGIA THEODOSIOU” με έδρα την οδό Πλάτωνος 11, Χαλάνδρι .
  ΑΦΜ ……………… ΔΟΥ ΦΑΕ ……………., τηλέφωνο ……………, φαξ…………………….. email
  …………………..
  Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των
  προϊόντων μας που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η ασφάλεια των συναλλαγών
  σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από
  την πλοήγηση σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η
  πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής
  ή επικοινωνίας με την επιχείρηση μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων
  χρήσης από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή το σύνολο των
  παρόντων όρων μπορείτε να αποστέλλετε το σχετικό email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
  ……………………………………………. πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής,
  άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.
  Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και
  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του ηλεκτρονικού
  καταστήματος (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος
  ή το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος και γ) μέρος ή το σύνολο της
  εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του ηλεκτρονικού
  καταστήματος καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε
  σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης
  (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.
  Επίσης η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη
  ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του ηλεκτρονικού καταστήματος να
  ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος . Ο
  χρήστης/καταναλωτής/ καταναλωτής/μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγνωρίζει και
  αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του
  ηλεκτρονικού καταστήματος .
  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων
  μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. Η Σύμβαση (όπως
  αυτή ορίζεται κατωτέρω) μπορεί να εκτελεσθεί, κατά την επιλογή σας, σε οποιαδήποτε από τις
  γλώσσες στις οποίες οι Όροι είναι διαθέσιμοι σε αυτήν την ιστοσελίδα.
 2. Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των
  Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη
  γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι
  πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.
 3. Η Χρήση της Ιστοσελίδας μας

2
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής,
αναλαμβάνετε:
α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί
τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail),
την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.
Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να
επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις
πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.
Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι
έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

 1. Σύμβαση πώλησης – Παραγγελία προϊόντων.
  Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην
  παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα
  θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα,
  παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την
  παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα
  επιστρέφονται ατόκως στο ακέραιο.
  Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να
  πατήσετε το κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ». Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα
  επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Η λήψη του email
  επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποδοχή της από μέρους μας.
 2. Διαθεσιμότητα Προϊόντων
  Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα και σε
  χώρες του εξωτερικού. Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους.
  Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε
  απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε είτε τηλεφωνικώς στον αριθμό που έχετε
  δηλώσει είτε μέσω email, σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία
  μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας
  επιστρέψουμε ατόκως το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο.
 3. Απόρριψη Παραγγελίας
  Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την
  απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την
  επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή
  αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.
 4. Παράδοση.
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 5 παραπάνω σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων
  και με την επιφύλαξη να συντρέχουν εν προκειμένω εξαιρετικές περιστάσεις, θα καταβάλλουμε κάθε

3
δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για το/τα προϊόν/τα που αναγράφονται
στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας έως την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση
Παραγγελίας ή, εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του υπολογιζόμενου χρονικού
διαστήματος που εμφαίνεται όταν διαλέγετε μέθοδο πληρωμής , και σε κάθε πάντως περίπτωση εντός
το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Η παράδοση των
προϊόντων πραγματοποιείται μέσω του συνεργαζομένου με εμάς μεταφορέα και ο χρόνος αποστολής
τους σε τοπικό επίπεδο είναι μεταξύ τριών και τεσσάρων (3-4) εργασίμων ημερών από την επόμενη
ημέρα Επιβεβαίωσης Παραγγελίας και σε παγκόσμιο επίπεδο ανάλογα με τον προορισμό.
Παραδόσεις τα Σάββατα ή τις Κυριακές πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τον μεταφορέα
και με επιπλέον χρέωση.
Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε Περιπτώσεις όπως , ανάλογα με την περιοχή
παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ημερομηνία παράδοσης, θα
σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά
ορίζοντας από την πλευρά μας νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με
πλήρη επιστροφή ατόκως των χρημάτων.
Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων , η “παράδοση” θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η
παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολήν σας,
διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα
αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη
διεύθυνση παράδοσης.

 1. Μη παράδοση.
  Εάν καταστεί αδύνατο για τον μεταφορέα η παράδοση της παραγγελίας σας, θα σας αφήσει ένα
  σημείωμα που θα εξηγεί πού βρίσκεται η παραγγελία σας και τι θα πρέπει να κάνετε για να την
  παραλάβετε και θα επικοινωνήσει μαζί σας και τηλεφωνικώς. Εάν, μετά την πάροδο 10 ημερών από
  την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει
  ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θα θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε
  να ακυρώσετε τη Σύμβαση και η Σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σαν αποτέλεσμα της λήξης της
  Σύμβασης, θα σας επιστρέψουμε ατόκως κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, όσο το δυνατόν
  συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η
  Σύμβαση έχει λήξει.
  Σε περίπτωση απώλειας της παραγγελίας σας από σφάλμα του μεταφορέα θα σας ενημερώσουμε
  σχετικά και θα φροντίσουμε εφόσον εξακολουθείτε να επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας
  την αντικατάσταση και αποστολή εκ νέου σε εσάς των ιδίων προϊόντων, αλλιώς θα σας επιστρέψουμε
  ατόκως κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς.
 2. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων.
  Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που
  ενεργεί κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των
  προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας είτε με την ολοσχερή είσπραξη από
  την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων
  των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους (όπως ορίζεται παραπάνω στον όρο 7 αν αυτή
  πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.

4

 1. Τιμή και Πληρωμή.
  Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από
  τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές
  στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε
  κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το
  συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία
  στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας,
  θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε
  ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη
  λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας), στην
  περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να
  αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή. Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α αλλά όχι
  τα έξοδα αποστολής, στην περίπτωση που επιβαρύνεστε σχετικά με Έξοδα Αποστολής. Βάσει
  πολιτικής της επιχείρησης μας τα έξοδα αποστολής για αγορές σας εντός της ελληνικής επικράτειας
  άνω των ……………….ευρώ (………..€) είναι δωρεάν για εσάς, ενώ για αγορές κάτω των
  ………..ευρώ (.,,,,,€) επιβαρύνεστε με το ποσό των τεσσάρων ευρώ ( …€). Τα έξοδα αποστολής για
  αγορές σας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δωρεάν για αγορές άνω των……… ευρώ (………..€)
  ενώ για μικρότερες αγορές επιβαρύνεστε με …… ευρώ (…€.). Τέλος για τα έξοδα αποστολής για
  αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβαρύνεστε με το ποσό των ,,,,,,,, ευρώ (,,,,,€) ανεξαρτήτως της
  αξίας των αγορασμένων προϊόντων. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, με
  την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα
  επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας.
  Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν
  προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να
  πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς,
  συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω,
  κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της παραγγελίας
  σας. Σας παρέχεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας αγοράς στον Οδηγό Αγορών. Το αρχείο
  με όλες σας τις παραγγελίες είναι διαθέσιμο στο πεδίο “Ο Λογαριασμός μου”. Η πληρωμή μπορεί να
  γίνει μέσω αντικαταβολής, με τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard και American Express και μέσω
  PayPal.
  Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα στοιχεία της κάρτας σας
  θα κρυπτογραφηθούν στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας που θα οδηγηθείτε. Η τράπεζα διατηρεί
  το δικαίωμα να ζητήσει προέγκριση της κάρτας σας για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει επαρκές πιστωτικό
  υπόλοιπο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
  Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόνο εφόσον η παραγγελία σας αποσταλεί προς παράδοση από τις
  αποθήκες μας. Εάν η πληρωμή γίνεται μέσω PayPal, το ποσό θα χρεωθεί με την επιβεβαίωση της
  παραγγελίας σας.
  Την στιγμή που πατάτε το κουμπί “Ολοκλήρωση παραγγελίας” επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα
  σας είναι έγκυρη και διαθέτει επαρκές υπόλοιπο. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους

5
εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει
την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να
συνάψουμε Σύμβαση μαζί σας.

 1. Πολιτική Επιστροφών.
  11.1 Δικαίωμα Υπαναχώρησης.
  Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση εντός 14
  ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14
  ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολή σας,
  διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση
  παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την
  ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολή σας, διάφορο του μεταφορέα,
  απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος. Για να ασκήσετε το δικαίωμα
  υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την επιχείρηση μας στην ανωτέρω στοιχεία διεύθυνση μας
  ή στο τηλέφωνο …………………, ή στέλνοντας Email στη διεύθυνση: …………………., είτε γράφοντας
  στην φόρμα επικοινωνίας μας, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητή
  δήλωσή σας (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή). Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί
  να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της
  προθεσμίας υπαναχώρησης.
  11.2 Αποτελέσματα Υπαναχώρησης.
  Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε ατόκως χωρίς καθυστέρηση και σε
  κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση και την
  επιστροφή των προϊόντων στην επιχείρηση μας, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς. Η
  επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική
  συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με επιπρόσθετα έξοδα για την επιστροφή
  αυτήν εκτός των εξόδων μεταφορικών . Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να
  παρακρατούμε την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι
  να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί
  πρώτο.
  Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή η επιστροφή και παράδοση των προϊόντων σε εμάς θα γίνεται μετά
  από επικοινωνία με εμάς στο ………………. ή email στο ………………. Στη συνέχεια θα
  πρέπει να καλέσετε το συνεργαζόμενο με εμάς μεταφορέα προκειμένου να παραλάβει τα προϊόντα
  από εσάς και να τα επιστρέψει στην έδρα της επιχείρησης μας. Μετά την παραλαβή τους από εμάς,
  θα σας επιστρέψουμε, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και πάντως εντός 14
  ημερών το συνολικό ποσό των αγορών στη κάρτα σας (εκτός των μεταφορικών εξόδων) ή όποιο
  τρόπο πληρωμής έχετε θέσει και εφόσον τα ρούχα είναι σε άριστη κατάσταση. Δεν επιβαρύνεστε με
  τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων σε εμάς σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδοθούν στο
  κατάστημα μας λιανικής πώλησης προϊόντων .
  Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που
  αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.
  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι: Να μην έχει χρησιμοποιηθεί το
  προϊόν, να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σημάνσεις (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας
  κλπ) που χουν επάνω τους τα προϊόντα από τα είδη ένδυσης, υπόδησης και τα αξεσουάρ. Επίσης, θα

6
πρέπει όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς
κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρη και εντός της
συσκευασίας τους (για τα είδη που παραλαμβάνονται σε ειδική συσκευασία), ενώ θα πρέπει ακόμη να
συνοδεύονται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

 1. Πολιτική επιστροφής ή / και αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων – Αλλαγές
  εμπορευμάτων.
  Η επιχείρηση μας λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να
  συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Σε πολύ
  σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την
  αποστολή του σε εσάς ή να παραλάβετε ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και
  ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να
  ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.
  Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη
  σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από την επιχείρηση μας. Σε περίπτωση όμως
  που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε μπορείτε να μας
  ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά στο …………… ή στο e-mail ,,,,,,,,,,,,,δηλώνοντάς
  μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας
  για υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προϊόν προς αντικατάσταση, το
  νέο προϊόν θα σας σταλεί χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση.
  Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό από την
  κατασκευή του, τότε: για ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ ένδυσης μπορείτε να ζητήσετε την
  αντικατάστασή τους με το ίδιο ή με άλλο προϊόν της αρεσκείας σας ή/και την έκδοση πιστωτικού
  τιμολογίου, ή άτοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί εφόσον δεν είναι διαθέσιμο το
  προϊόν που επιθυμείτε προς αντικατάσταση, υπό τον όρο ότι θα αποστείλετε την σχετική ηλεκτρονική
  εντολή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή.
  Μπορείτε επίσης να αλλάξετε εντός τριάντα (30) ημερών οποιοδήποτε προϊόν αγοράσατε από το
  eshop στο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων μας . Αλλαγές εμπορευμάτων γίνονται μέσω της
  Φόρμας Επιστροφής όπου αναγράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία. Στη συνέχεια θα πρέπει να
  καλέσετε το συνεργαζόμενο με εμάς μεταφορέα προκειμένου να παραλάβει τα προϊόντα από εσάς και
  να τα επιστρέψει στην έδρα της επιχείρησης μας. Μετά την παραλαβή τους από εμάς, θα σας
  επιστρέψουμε νέα εμπορεύματα της επιλογής σας, ίσης αξίας με αυτά που αντικαθίστανται.
  Προοϋπόθεση αυτονόητη είναι τα προϊόντα που αντικαθίστανται να είναι σε άριστη κατάσταση όπως
  παραδόθηκαν . Εσείς επιβαρύνεστε μόνο με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων σε εμάς.
  *** 13. Πνευματική Ιδιοκτησία.
  Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα
  κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης
  φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) της επιχείρησης κλπ, αποτελούν αντικείμενο
  πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού
  Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής
  ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στην ιστοσελίδα
  μας να εκληφθεί ως μεταβίβασή η/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των
  ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση,

7
αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα
ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης. Σε
διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων
πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει
κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι
η επιχείρηση έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του
συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών
οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των
χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών της.